mandag 30. juli 2012

På tur med gutta boys!

I dag vart det ein padletur med mine to eldste gutar, Oskar (11) og Isak (14). I starten var det roleg på sjøen, men dette skulle forandre seg utover dagen. Fordi finver i Askvoll = vind..

På veg utover mot Flatøyna:Pause ved Prestøyna:


Padling utan bading, er ikkje padling for ungar..Her utan kajakk:
Så trening på å tippe rundt, med redningar:


Utover dagen kom den trufaste nordavinden og bygde opp ein del sjø. Litt sleping vart det, spesielt over dei lengste strekka:


Fekk også teste ut filmkvaliteten i HD på det nye kameraet.Kvaliteten vart ikkje så bra, men dette skuldast vel alle flaskehalsane i systemet: (Opplasting/ photobucket/ google blog/ hastigheita på nettet osb). Videoen såg i alle fall grei ut på kameraet.

Under: Same video, men lasta inn rett frå maskin til blogg. Ingen forskjell i kvalitet..

1 kommentar: