Sidesurf på Bulandet

Denne fotoserien er teke av Lars Grepstad på Stormsamlinga 2009. Den viser ei sidesurf med Cetusen.

Heimesida til L. Grepstad