Fugle- og dyrebilete

På padleturane mine kjem eg ofte over fugl og dyr. Eg ser ofte oter, sel og niser. Også mykje fugl. Her er nokre bilete:


Steinkobbe sør for Brurastakken:
Vest for Raudøyna:Havørn vest for Herland:


Havørn i Bulandet:


Havørn på Flatøyna:Fjærplytt i Bulandet:


Fjærplytt på Prestøya:


Tjeld:


Kannadagjess:


                                                 Svaner:Skarv:                                                       
Oter: