Kurs


Om du er interessert i å ta padlekurs i Askvoll- område, send epost til odinhest(alfakrøll)hotmail.com.
Send ynskje om dato på epost! Eg gjennomfører kurs så lenge det er minimum fire deltakarar.

Informasjon om kursa får du ved å klikke på kursnamna under.

Sesongen 2022:


Introkurs:

ta kontakt..

Grunnkurs:

16. og 17. juli:  4 ledige plassar

ta kontakt..

Teknikkurs:

ta kontakt...


Eg er utdanna NPF Turleiar, og har gjennomført over 30 NPF- kurs i løpet av dei siste åra. Etter intro- og grunnkurs får du utdelt våttkort. For å melde deg på teknikkurset, må du ha teke grunnkurset på førehand.

Pris for 4- timars introkurs er 1000 kr og 16- timars grunnkurs/ teknikkurs 2300 kr per person. Då er utstyr de treng for å gjennomføre kurset inkludert.

Kursa startar til vanleg klokka 9 om morgonen, og held på til 17 om ettermiddagen, men dette kan tilpassast kursdeltakarane.Alle kursa vert haldne på Øyra (sjå kart under).


Vis Øyra i et større kart